TRAVA KRUPNOLISNA LIPA ILI LIPA CRNA

Kronolisna lipa ili lipa crna je slicna bijeloj lipi. Kod crne lipe na nalicju lista , izmedju zila , su smedje – crne dlacice. Razlike su evidentne i u cvjetovima. Crna lipa cvjeta petnaest dana poslije bijele i puno je bogatija cvjetovima.
Rasprostranjena je na gotovo svim nalazistima. Nalazimo se u rjedim  sumama , na ivicama i rubovima suma , na ruderalnim stanistima.

U ljekovite svrhe koristi se lipov cvijet zajedno sa jasno uocljivim suhokozastim pricvjetnim listom. Lipov caj izaziva znojenje , te ga je posebno preporucljivo koristiti kod prehlada. Takodjer jaca odbrabene snage organizma.
Sakuplja se pocetkom cvetanja dok je veci broj cjetova jos neotvoren.

Precveetala lipa nema vrijednosti. Bere se tokom ljeta ( peti – sedmi mjesec ).

IZVOR:BILJKEZA.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published.